AİLE HUKUKU

  • aileAnlaşmalı / Çekişmeli Boşanma Davaları

  • Nafaka / Velayet

  • Maddi – Manevi Tazminat

  • Babalık Davalar

  • Evliliğin Butlanı / İptali

  • Mal Paylaşımı / Alacak Davaları

  • 6284 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbiri Kararı Alınması

  • Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi

  • Miras / Tenkis / Muvaza

  • Vesayet Davaları / Kayyım Atama

Bizimle İrtibata Geçin

ADRES

11 - 13 Pencizade Sokak Lefkoşa, KKTC

TELEFON

0392 228 99 99

FAKS

0392 228 83 13