CEZA DAVALARI

 • cezaTrafik Kazaları (ölümlü / yaralamalı)

 • Çocuk İstismarı

 • Aile içi şiddet

 • Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

 • Uyuşturucu Meseleleri

GAYRIMENKUL DAVALARI

 • gayrimenkulTapu iptali / tescili

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri

 • Kamulaştırma

 • Müdahalenin meni

 • Ecrimisil davaları

 • Kooperatiflere ilişkin davalar

 • İzale-i Şuyu / Şufa / İntifa / İrtifak

 • Kira / tahliye

İCRA – İFLAS – BORÇLAR HUKUKU

 • icraİlamlı / İlamsız / Kambiyo Senedi Takipleri

 • İtiraz / İtirazın kaldırılması Davaları

 • Takibin İptali Davaları

 • Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti- Davaları

 • Takas – Mahsup Davaları

TAZMİNAT VE SORUMLULUK HUKUKU

 • tazminat hukukuTrafik Kazasından Kaynaklı Maddi/Manevi Tazminat

 • Haksız Fiil Sebebiyle Maddi / Manevi Tazminat

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

 • İş Kazasından Kaynaklı Efor Kaybı, Maddi / Manevi Tazminat

 • Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat Davaları

 • Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi / Aktüerya hesabı

AİLE HUKUKU

 • aileAnlaşmalı / Çekişmeli Boşanma Davaları

 • Nafaka / Velayet

 • Maddi – Manevi Tazminat

 • Babalık Davalar

 • Evliliğin Butlanı / İptali

 • Mal Paylaşımı / Alacak Davaları

 • 6284 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbiri Kararı Alınması

 • Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi

 • Miras / Tenkis / Muvaza

 • Vesayet Davaları / Kayyım Atama

TİCARET HUKUKU

 • ticaretİflas ve İflasın Ertelenmesi

 • Sözleşme Hukuku

 • Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri

 • Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi

 • Şirketler Hukuku

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • is hukukuKurumsal Danışmanlık Hizmetleri

 • İşe İade Davaları

 • Hizmet Sözleşmeleri

 • İş Kazaları / Meslek Hastalıkları

 • Her Türlü İşçi Alacakları ve Tazminatları

 • Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklar

 • Sigortalılığın Tespit ve Tescili

 • Yurtdışı Hizmet Borçlanması Davaları

 • Ev kadınının yurtdışında geçen sürelerinin sigortalılıktan sayılması

 • Yurtdışında işe ilk giriş tarihinin Türkiye’de de tespiti davaları

 • Özel Bilirkişi Raporu Tanzimi

Bizimle İrtibata Geçin

ADRES

11 - 13 Pencizade Sokak Lefkoşa, KKTC

TELEFON

0392 228 99 99

FAKS

0392 228 83 13